MASZESZ

Víziközművagyon és ellátási felelősség átadás "GYIK"

A közművagyon értékelési adatok, illetve annak hiányában a Gördülő Fejlesztési Terv adatai, és a rendelkezésre álló (díjban levő és egyéb) források alapján vizsgálandó és válaszolható…
Elvileg nem járhat érdemi változással, de szolgáltatóváltás esetén az új szolgáltató működési és ügyfélkapcsolati rendszeréhez kell alkalmazkodni (pl: számlaszám változás, leolvasás változás).
Nem, a víziközmű vagyon és a víziközművet működtető társaságban (víziközmű-szolgáltató) lévő önkormányzati tulajdonrész kettő különböző dolog, külön döntést igényel az önkormányzat részéről. Átadható.        „5/H. § *  (1) Egy…
Ha az Önkormányzat és az állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek Zrt. (NV Zrt.) megállapodik, akkor marad a korábbi szolgáltató. Ebben az esetben nincs új szolgáltatási…
Ha nincs megállapodás, akkor az új szolgáltatót az NV Zrt. jelöli ki, ebben az esetben kell új szerződést kötni.      
Ha marad a korábbi szolgáltató akkor munkajogilag nem változik semmi. Amennyiben nem marad a szolgáltató, az alkalmazottak maradása sem garantálható (megállapodás kérdése az új szolgáltatóval).         
Nem, mivel a díjak be vannak fagyasztva, díjváltozás nem lehetséges. A díjak nem a szolgáltatóhoz kapcsolódnak.     "65. § (1) *  A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves…
Az átadás után ugyanúgy végre kell hajtania a GFT-ben elfogadott felújítási munkákat, függetlenül attól, hogy szolgáltató váltás történik-e. Az állam felelőssége az átadást követő pótlási…
Igen, az EP 1303/2013/EU rendelet szerint visszafizetendő a támogatás, amennyiben „az infrastruktúra valamely elemében tulajdonosváltás következik be, amelynek eredményeként egy cég vagy állami szervezet jogosulatlan…
Nem lehetséges, egyhangú döntés kell hozzá.  „5/H. § *  (1) Egy víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiről - ideértve a közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszert is - egy üzemeltetési szerződés rendelkezhet   …

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói