Barion Pixel

Munkacsoportok

Munkaszervezeteink

A MaSzeSz munkaszervezeteiben teret adunk tagszervezeteink szakembereinek az ágazati problémákat és kihívásokat jelentő téma-specifikus munkavégzésre.

A munkacsoportok, bizottságok szakértőinek kiválasztásakor az adott szakterületi ismeretek és aktív szerepvállalás kerül előtérbe, beosztástól, cégmérettől függetlenül.

Az egyes témák szakavatott képviselői olyan széles körben kerülnek meghívásra a limitált taglétszámmal működő munkaszervezetekbe, amely lehetővé teszi az egyes szakmai kérdések teljes ágazatot felölelő megvitatását, és így gyakorlatban is alkalmazható, valódi eredmények létrehozását.

Digitális Vízipari Platform

A MaSzeSZ célja a Digitális Vízipari Platform létrehozásával az volt, hogy a vízipar számára katalizátorként működjön a digitalizációval kapcsolatos innovációk, ismeretek és gyakorlatok terén. A hangsúly nem az egyes individuális termék-, technológia fejlesztések és ezek innovációs mivoltának elbírálásán van, hanem a rendszerben való gondolkodás és rendszerben működő szereplők összekapcsolásán.
A platformot teret ad a tapasztalatok megosztására és segítséget nyújt a digitális technológiák bevezetésében.
A MaSzeSZ kitárja a Digitális Vízipari Platformot a vízipar, a szolgáltatók, az önkormányzatok és az oktatási intézmények számára, ahol a platform, mint agora a digitális fejlődés központja és fóruma lehet
Hisszük, hogy a digitális módszerek támogatják a víz-intelligens társadalom és gazdaság kialakulását, növelik rendszereink rugalmasságát és ellenálló képességét, átláthatóbbá teszik a váz használatokat és növelik a szektor versenyképességét. A VÍZ 4.0 egy kapocs a jelenlegi és a jövőbeni infrastruktúra, a hálózatba kapcsolt technológiák és a víz -mint természeti erőforrás, termék vagy ipari erőforrás- között.
Küldetésünk az, hogy a MaSzeSZ segítségével a vízipar szereplői felfedezzék a digitalizáció izgalmas világának lehetőségeit és megosztva tapasztalataikat együtt haladjanak vízipar digitális fejlődésének az útján.
Digitális Vízipari Platformot tudásátadást és projekt lehetőségeket nyújt, amelyek segítik a vízipart a digitális áttérésben.n.
Csatlakozási szándékát kérjük, e-mailben jelezze a Titkárságunak: titkarsag[kukac]maszesz.hu

Csapadékvíz-gazdálkodási Munkacsoport

vezető: Dr. Buzás Kálmán

A vízhasznosság javítása, a vízellátás biztosítása érdekében, a vízviszonyokhoz és a folyamatosan változó időjárási körülményekhez történő alkalmazkodás elősegítése érdekében a MaSzeSz csapadékvíz-gazdálkodási munkacsoportot hívott életre. Az egyre inkább kihívást jelentő szélsőséges csapadékelosztás, a várhatóan fokozódó vízfogyasztással kapcsolatos költségek egyaránt ráirányítják figyelmünket a korszerű csapadékvíz-gazdálkodásra, mely nemcsak segíti elkerülni a csapadékvíz okozta károkat, de még további hasznosítási lehetőségeket is feltárhat, miközben megóvjuk a vízi élőhelyeket is.

A csoport feladatai:
– a vízzel foglalkozó hazai közgazdászok számára független, aktív, szakmai fórum biztosítása,
– a vízzel kapcsolatos döntéshozásban a közgazdasági és fenntarthatósági szempontok erősítése és kommunikálása a szakmai közösség felé,
– ágazatot érintő jogszabályok, módszertanok és útmutatók kidolgozásában való aktív közreműködés és együttműködés,
– szakmai tudásmegosztás, módszertani fejlesztés
– együttműködés hasonló területen működő szakmai közösségekkel
– életciklusköltség-szemlélet vízügyi ágazatban történő alkalmazásának elősegítése

Közgazdasági Munkacsoport

A csoport a települési vízgazdálkodás közgazdasági természetű kérdéseivel foglalkozik. A napjainkra jellemző társadalmi, környezeti és gazdasági helyzetben, az ágazat műszaki kérdései, valamint a szolgáltatás biztosításának pénzügyi-számviteli feladatai mellett, egyre hangsúlyosabban jelennek meg a települési vízgazdálkodás ágazati szintű finanszírozásával, megfizethetőségével, össztársadalmi szintű fenntarthatóságával kapcsolatos közgazdasági és gazdasági-szabályozási kérdések. Szükséges tehát az ágazatban az ilyen irányú gyakorlati kompetenciák és szakmai párbeszéd erősítése, különösen, ami a tervezési szemléletet és közbeszerzési gyakorlatot illeti. Ezért a közgazdasági elméleti-tudományos eredmények, módszerek és tudás gyakorlati alkalmazásának vízügyi ágazatban történő elmélyítését célul tűzve ki, a MaSzeSz Közgazdasági Munkacsoportot hozott létre.

Oktatási Munkacsoport

vezető: Dr. Kárpáti Árpád

Vízérték Kommunikációs Munkacsoport

vezető: Káli Andrea

A MaSzeSz a csapvízbe vetett hit megőrzése érdekében előkészített hosszú távú, szisztematikusan felépített feladatokat és akciókat tartalmazó, szemléletformáló stratégiát állított össze, melynek alapvető célja az érzékenyítés, a víz értékének, a víz megóvásának országos kommunikációja, a csapvízbe vetett hit megőrzése, a lakosság csapvízzel kapcsolatos attitűdjének pozitív változása, a csapvíz, mint ivóvíz értékének erősítése. Ehhez szükséges a célcsoportok, érintett korosztályok csapvíz fogyasztásával, tudatosságával kapcsolatos kognitív tényezők (ismeret-szint, értékrend, tévhitek, félelmek stb.) hatékony befolyásolása is. A lakossági elfogadottságra építő stratégia mind a társadalom, mind pedig a politika és szakigazgatás támogatását célozza.
Hiánypótló eszközként a MaSzeSz Vízérték Munkacsoportja egy olyan honlapot készített, mely a tipikus fogyasztókat célozva, érthető, feldolgozható, sokszor megdöbbentő tényeket, adatokat, információkat tartalmaz a vezetékes vízellátásról és szennyvíztisztításról. A www.vizertek.hu oldal célja a vízszolgáltatással kapcsolatos „félreértések, problémák” és a valós helyzet bemutatása. Mindezt a közérthetőséget támogató, adatvizualizációs anyagok (infógrafika) alkalmazásával, a hazai vízhálózat és szennyvíztisztítás folyamat bemutatásával, valamint interaktív játékkal éri el a weboldal. A honlapról a látogató nemcsak azt tudhatja meg, hogyan készül és jut el hozzá a „kék arany”, hanem azt is, mit tehet ő személyesen a vizeinket, a víz- és szennyvízhálózat megóvása érdekében.

Hírcsatorna

0
    0
    Kosár
    A kosár üresVissza a webshopba