MASZESZ

Szervezetünkről

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetséget (MaSzeSz) 1997-ben alapították azzal a céllal, hogy a vízminőség- és a környezet védelme érdekében a fenntartható szennyvízgazdálkodás feladatainak megoldására biztosítson megfelelő keretet azoknak a szakembereknek, akik szervezettől vagy beosztásuktól függetlenül tenni akartak a szakmáért. Az alapítók ezzel megteremtettek egy olyan szakmai közösséget, amelynek tagjai úgy érezték, hogy egyénileg is szeretnék támogatni és segíteni az ágazat fejlődését.

 

A Szervezetünk kezdetben megfogalmazott céljai – mint a nemzetközi tudás és tapasztalatok megosztása, az ismeretek terjesztése és a juniorok támogatása – máig nem változtak, viszont a szakma által megfogalmazott igényeknek megfelelően feladatkörünk kibővült. Újragondolva a hazai ágazati érdekképviseletet, egy összehangolt együttműködés megteremtésének érdekében célul tűztük ki a kormányzati döntéshozók, a fejlesztésben érdekelt tőke, a vízipari tudás és technológia, illetve a fontos szerepet játszó civil szervezetek összefogását egy hatékony információ- és tudástranszfer érdekében. Ezért a felvállaljuk a az aktuális szakmai kérdések tisztázását, aktivizáljuk a hazai társszervezetekkel, szövetségekkel való együttműködéseinket, és stratégiai megállapodások keretében kívánunk együttműködni az érintett kormányzati szervek, önkormányzatok és hatóságok szakembereivel.

 

        Az Elnökség minden tagja felelősséget érez, hogy korunk változó körülményei között is megtalálja a Szövetség azokat az irányokat, melyek az elődök által kialakított értékek ápolásán túlmenően az előttünk álló és folyamatosan módosuló körülmények között is biztosítani tudják a fejlődést és az annak megfelelő stratégia kialakítását.

Kovacs Karoly web

 

        A MaSzeSz elnöke, Kovács Károly, a szakterületet érintő hazai és nemzetközi kihívásokra válaszul, az alábbiakat jelölte meg a Szövetség legfőbb hosszú távú céljainak:

 

  „A települési vízgazdálkodás és az azt kiszolgáló infrastruktúra és emberi háttér fenntartását és fejlesztését támogató szakmai és érintetti együttműködés fejlesztése.


A még hadra fogható erőforrások megtartása és új fiatal erőforrások bevonása a szervezet, az ágazat munkájába.


Mindezek a víz értékének és társadalmi elismertségének emelésével.”

    

 

 Az alábbiakban pedig letölthető a MaSzeSz új elnökségi tagjai által megfogalmazott feldatok és célkitűzések.

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói