MASZESZ

Online kurzusok

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) és a Magyar Hidrológia Társaság (MHT) célja, hogy a szakmagyakorlóknak átadja a legújabb, gyakran talán még hihetetlen ismereteket is! Ezért a MaSzeSz és az MHT közös webinárium keretében mutatja be a körkörös vízgazdálkodás kínálta lehetőségeket!

A víziközmű szektorban működő szolgáltatókat az elmúlt években egyre több üzleti, fogyasztói, üzemeltetői kihívás éri, amik a korábbiaktól eltérően lényegesen gyorsabban jelentek meg, miközben a működésben lévő nyilvánvaló tartalékok eltűntek.

Paradigmaváltás korszakát éljük! Új nézetekkel, fogalmakkal, szakkifejezésekkel találkozunk, feszegetve szakterületük, tudományunk határait. Újra tanuljuk a szakmánkat, értelmezünk új kifejezéseket. Igy ismerkedünk meg a digitális vízgazdálkodással, annak alapelveivel és a jó gyakorlatokkal.

A vízellátásért, a szennyvíz gyűjtésért és kezeléséért felelős víziközmű szolgáltatási szektor állapota válságosra kezd fordulni a fenntarthatóság, a működtethetőség, és a finanszírozás szempontjából.

Fejlesztési projektek életciklusköltség-alapú előkészítése és értékelése
Költséghatékonyság, megfizethetőség, fenntartható finanszírozás szempontjai a fókuszban

Nincs olyan szolgáltató, aki ne küzdene magas vízveszteséggel vagy a le nem számlázható víz okozta gazdasági károkkal.

A globális éghajlatváltozás mára vitathatatlan jelenség. Van, ahol a sok víz, másutt a kevés víz okoz problémát. A városi/települési klíma az épületek, a burkolatok, a növényzet és a sokféle emberi tevékenység miatt speciális feladat elé állítja a tervezőket! Hogyan kell úgy tervezni, hogy megfeleljünk a körkörös gazdaság elvárásainak, alkalmazzuk a digitális technikát és mindemellett figyeljünk a kék-zöld infrastruktúrára is?

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz), és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) által szervezett április 22-i online webinárium célul túzte ki az önkormányzati települési vízgazdálkodási feladatok áttekintését, a csapadékvíz gazdálkodás helyzetének és lehetőségeinek ismertetését. A szakmai információk megosztása az önkormányzatok felé és az önkormányzatok között, valamint a víziközmű üzemeltetés tapasztalatainak eszmecseréje az ellátásért felelős szemével.

 

A tervezett előadások az önkormányzatokat érintő aktualitásokra koncentráltak: csapadékvíz elvezetés tervezése, engedélyezése, vízkár elhárítás, kutak engedélyezése, víziközmű vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó ellátásért felelősi tapasztalatok.

 

A webinárium visszanézhető a MaSzeSz YouTube csatornáján:

 

 

A webinárium társszervezője:

 

moszlogo

 

A webinárium támogatója:

 

Fomterv logo 2020

 

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség Junior Tagozata 2021. március 31-én, 18:00​ órai kezdettel megrendezte az idei év első online szakmai előadását a kék-zöld infrastruktúrák tervezésének témakörében.

A MaSzeSz Okos vízvezetékhálózatok lehetőségei és előnyei című webináriumán előadóink bemutaják, hogy milyen lehetőségek rejlenek a témában, milyen elemekből állnak össze az okos hálózatok, miért érdemes az IoT eszközökkel, smart elemekkel kiépíteni egy okos rendszert, valamint, hogy kik a témában élen járó cégek.

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) három részből álló on-line előadássorozatának harmadik eleme a csapadékvíz témakörének alapjaihoz nyúl vissza és ismerteti, illetve feleleveníti a fontosabb fogalmakat, mutat be konkrét megoldási lehetőségeket.

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) három részből álló on-line előadássorozatának második eleme az ivóvíz témakörének alapjaihoz nyúl vissza és ismerteti, illetve feleleveníti a fontosabb fogalmakat, mutat be konkrét megoldási lehetőségeket.

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) három részből álló on-line előadássorozatának első eleme a szennyvíztisztítás alapjaihoz nyúl vissza és ismerteti, illetve feleleveníti a fontosabb fogalmakat, mutat be konkrét megoldási lehetőségeket.

A szakma, a szakigazgatás és ma már a társadalom és a kormányzat is tudja, hogy „A fenntartható vízgazdálkodás területén ma már nem elvi döntéseket kell meghoznunk, feladatunk az, hogy a közös cél eléréséhez szükséges lépésekről, a végrehajtás módjáról, időtávjáról, a finanszírozás feltételeiről beszéljünk - mondta Áder János köztársasági elnök december 2-án a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz), és partnerei a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az EXIM társszervezői közreműködésével megtartott Országos Vízérték és Digitális Vízgazdálkodás konferenciáján.

A digitális forradalom szilárdan beágyazódott mindennapjainkba kezdve attól, hogy miként lépünk kapcsolatba egymással, egészen a gazdálkodáson át, a pénzügyeink intézéséig. A digitális forradalom hatása a települési vízgazdálkodásra is egyre jelentősebb.

Munkánk során kiemelten fontos a komplex megközelítés, hogy a napjainkban jellemző, összetett, műszaki, gazdasági, környezeti problémákra optimális megoldásokat találjunk és így a ma tervezett, épített infrastruktúrák alapvető szolgáltatásait a következő generációk számára is legalább a jelenlegi szinten tudjuk biztosítani.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói