MASZESZ

Együttműködéseink

Nagy nyitottsággal és fáradhatatlan kitartással dolgozunk a szakmai együttműködéseink elmélyítésén a különböző ágazati érdekképviseleti szervezetekkel, illetve igyekszünk az ágazat legtöbb szereplője között kommunikációs hidat képezni és a közös megértés irányába terelni a feleket.

 

Hiszünk abban, hogy amilyen feladatra a MaSzeSz vállalkozik, nem csak illeszkedik a Szervezet közel húszéves működéséhez, de újraértelmezve a szakmai érdekképviseletet, a települési vízgazdálkodásban érintett minden szereplőnek (ellátási felelősök, közmű tulajdonosok, szolgáltatók, tervezők, gyártók, kivitelezők, a szakember utánpótlás és fejlesztés letéteményesei, szakhatóságok) érdemi részvételt biztosít a Szövetség mindennapi működésében.

 

Szakmai együttműködések

 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 • Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
 • Magyar Önkormányzatok Szövetsége
 • Magyar Mérnöki Kamara
 • Magyar Hidrológiai Társaság
 • Magyar Víziközmű Szövetség
 • Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
 • Magyar Szabványügyi Testület
 • Magyar Vízipari Klaszter

 

Nemzetközi kapcsolatok

 • European Water Association
 • Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

 • Az OMS Környezetvédelmi Kft. 2010-ben vált ki az OMS Hungaria Kft-ből, mely 1990 óta van jelen Magyarországon. A cég tulajdonosai az üzemeltetési és a kivitelezési tevékenység szétválasztása érdekében kezdeményezték az…