MASZESZ

Víz-érték szemlélet

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség, fogyasztói és ágazati szemléletformáló erővel bíró szervezetként, útjára indította a „Víz-érték” kezdeményezését, amellyel szeretné felhívni a figyelmet az ivóvíz és a vízellátás mögött álló felelős szakmai munka értékére, ezért hosszú távú céljaként a csapvízbe vetett hit megőrzését, a lakosság csapvízzel kapcsolatos attitűdjének pozitív változását határozta meg.

 

A csapvíz ivóvízként való fogyasztása egyre inkább háttérbe szorul, társadalmi megítélése jelentősen lecsökkent, ugyanakkor lakossági felmérések alapján egyértelműen kimutatható, hogy a fogyasztók egyáltalán nincsenek tisztában a víz árával. A társadalom egyre kevésbé tekint értékként Magyarország kiváló vízkészlete, és a víziközmű ágazat magas színvonalú és elhivatott munkája által nyújtott előnyökre, így a csapvíz presztízse folyamatosan csökken.

 

A MaSzeSz feladatának tekinti, hogy tényszerű tájékoztatással rávezesse a lakosságot a csapvíz fogyasztásának előnyeire, egyúttal felhívja a figyelmet a víz értékére és az üzemeltető cégek által nyújtott szolgáltatások társadalmi jelentőségére és árára.

 

Vízérték szemléletformáló program

A lakosság számára alapvető elvárás a vízszolgáltató cégek által megtisztított, iható csapvíz. Csak kevesen gondolnak azonban bele abba, hogy ennek minősége a szállítás és tárolás során, azaz a víztisztítástól a csapból kiengedésig bizony sokat változhat.

Annak érdekében, hogy a jó minőségű ivóvíz a jövő generáció számára is fenntartható módon folyamatosan és korlátlan mennyiségben rendelkezésre álljon, a magyar vízvezetékrendszer (hazánkban a 100 ezer kilométert meghaladja a víz- és szennyvízhálózat hossza) jelentős részének mielőbbi felújítására-fejlesztésére van szükség, amit már nemcsak az ágazat és a szakigazgatás tud, hanem a lakosság is érzékel.

A Széchenyi 2020 programban európai uniós támogatással megvalósuló KEHOP-2.1.7-2019-00010 kódszámú Vízérték szemléletformáló program keretében társadalmi felmérés készült arról, milyen szinten ismeri a lakosság a problémát és annak hatásait. 


A kutatási eredményekről bővebben: Nem mindegy, mi van a csap mögött>>

 

Az eredmények tükrében szakértői csapat véglegesíti a szemléletformáló, edukációs program pontos tartalmát, melyhez elkészülő honlap a pályázat hivatalos lezárását követően a fenntartási időszakban is folyamatosan aktualizált tartalommal kívánja mélyíteni a lakosság tudását a víz valódi értékéről.

 

 

A lakossági vízfogyasztásról

Az európaiak által otthon elhasznált víz átlagos mennyisége 100 és 320 liter/nap között van, az országtól függően (Magyarországon 90 liter).
A háztartások vízfogyasztása a teljes vízfelhasználás kb. 15%- át teszi ki Európában. Ez kevesebb, mint fele a mezőgazdaság vízigényének, ami a teljes vízfogyasztás kb. egyharmada.
Ivásra csupán a csapvíz átlag 3%-át használjuk (a napi ajánlott ivóvízfogyasztás 2-3 liter). A vízfogyasztás legnagyobb részét a WC-k öblítésére, mosásra és a kertek locsolására használjuk el. Sajnos egyre több palackos vizet veszünk, annak ellenére, hogy Magyarországon a víz szinte kivétel nélkül jó minőségű.

 

Te mennyi vizet használsz?
Egy zuhanyzás: 35–75 liter 
Egy fürdés: 80 liter 
WC-öblítés (egyszer): 8 liter
Mosógép: 65 liter 
Mosogatógép: 25 liter 
Autómosás slaggal: 400–480 liter 
Autómosás vödörrel (4 vödör víz): 32 liter

 

Általában jellemző tendencia, hogy kevesebb vizet használunk a háztartásokban, mint néhány évvel ezelőtt, ami több tényezőre vezethető vissza, többek között ilyen az árképzés (a fogyasztás alapján történő elszámolás), a nagyobb fokú társadalmi odafigyelés, valamint a nagyobb energiahatékonyságú háztartási gépek.

 

Érdemes tudnunk, hogy a vízellátásra és szennyvízelvezetésre a háztartások szabadon elkölthető jövedelmüknek csak csekély részét költik. Az egy főre jutó kiadásoknak átlagosan 3%-át fizetik a családok ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatásra, míg más - nem alapellátási körbe tartozó - szolgáltatásokra ennek többszörösét is (pl.: telefon,tv, internet: 8%; gépjármű üzembentartás 5-10%)

 

 

Víziközmű szolgáltatásról

A háztartásokban biztosított ivóvíz, és a környezetünk megóvása érdekében végzett szennyvíztisztítás mögött álló mindennapi munka és kiemelkedő szakmai erőfeszítések jelentik a víz-, a vízszolgáltatás valódi értékét.

 

Meginnád a szennyvizedet? című kiadvány megismerteti velünk a víz útját, amint használjuk azt a mindennapokban. Bemutatja miként jut el otthonainkba és hogyan jut vissza a szennyvízrendszeren keresztül tisztítást követően a folyókba és tengerekbe, ahol újra rendelkezésünkre áll. 

 

A Magyar Víziközmű Szövetség kisfilmjeinek segítségével kaphatunk betekintést hogyan készül a csapvíz (A kisfilm megtekinthető ITT), és milyen szakmai, technikai és gazdasági erőfeszítés áll a mindennapi szennyvizeink megtisztítása mögött  (Kisfilm a szennyvízről ITT)

 

 

A csapvíz értékéről

 • A társadalom egyre kevésbé érzékeli, és ismeri el azt a hatalmas értéket, amellyel Magyarország rendelkezik: a csapból áradó életet adó vizet, és a mögötte álló, vízbázisokat, infrastruktúrát, szakmai tudást és erőfeszítést. 
  - A vízellátás valódi értékével a társadalom nincs tisztában (m3 = ezer liter = egy tonna, mindez átlag 300 forintért még a tizedik emeletre is stb.), 
  - a lakosság úgy ítéli meg (a megkérdezettek 20%-a), hogy egy liter csapvíz többe kerül, mint egy liter palackozott víz. Annak ellenére, hogy a szorzó ezerszeres! (1 liter víz = 0,3 Ft + átlagosan ugyanilyen mértékű csatornadíj)
  - nincs ismeretük a közműves szolgáltatás fenntarthatósághoz való hozzájárulásáról 
   • a hulladék és CO2 kibocsátás csökkentéshez való hozzájárulás 
   • Budapesten napi 20 ezer kamionnal kellene szállítani a mindennapi használathoz szükséges vízmennyiséget, 
   • már 125 liter palackozott vizet fogyasztunk fejenként, egyre növekvő volumenű környezetszennyezést generálva ezzel.

 

Képzeld el, hogy több órát kell gyalogolnod vagy sorban állnod egy kúthoz azért, hogy hozzájuthass az iváshoz, főzéshez és mosáshoz magad és családod számára szükséges vízhez. Lehet, hogy az ezzel járó testmozgás egészséges, de kevés időd vagy energiád maradna más dolgokra. Vagy képzeld el, hogy fel kell forralnod a vizet, mielőtt azt biztonságosan használni lehet. Ez a mindennapi valóság kb. egymilliárd ember számára a világon, akik nem jutnak megfelelően kezelt ivóvízhez.
Ezt a helyzete jól szemlélteti az ENSZ A Vízügyi Elnöki Testület társadalmi célú felhívása: Vízérték videó

 

Ha elveszítenénk a hitet, hogy a csapvíz egészséges, tiszta, fogyasztható ivóvíz, és a víziközmű rendszerek fenntartásához és fejlesztéséhez való hozzájárulás helyett a fogyasztók a teljes élelmiszer jellegű vízfelhasználásukban áttérnek a palackozott vízre, akkor az egy háztartásra jutó vízkiadás (mely már a jelenlegi, átlagosan 1/3 liter/fő-nap palackozott vízfogyasztás mellett is eléri a közüzemi vízszolgáltatás éves költségét) tízszeresét tenné ki a fogyasztók jelenlegi éves költségterhének. Ez jól látható és belátható, hogy nem előremutató és nem fenntartható.

 

A közüzemi vízszolgáltatás érték, melynek nincs alternatívája! Erről a MaSzeSz több alkalommal tartott előadást: Az alternatíva alternatívája - a vízellátás valódi értéke (az előadás letöltése)

 

Szövetségünk által is elismert kezdemányezés a Refill – Töltsd újra! kampány (Ha megszomjazol a városban, nem kell ásványvizet venned, csak töltsd újra a kulacsod. Mutatjuk hol!), valamint a modern, figyelemfelkeltő képregény arról, hogy mi történhet akkor, ha nem vigyázunk egyik alapvető erőforrásunkra, a vízre: Neptunus.

 

 

A palckozott víz története című videó arra kér mindannyiunkat, hogy térjünk vissza a csapvízhez. És ne csak úgy, hogy kerüljük a palackozott vizet, hanem, hogy támogatjuk a tiszta, mindenki számára elérhető víz biztosítását. A film megtekinthető ITT

 

Ahhoz, hogy a minőségi vízszolgáltatás hosszútávon fenntartható legyen nélkülözhetetlen 

• a vízbázisok védelme,
• az infrastruktúra kifogástalan műszaki-technológiai állapotának fenntartása, a hálózat karbantartása, az elöregedett hálózat cseréje, rekonstrukciója,
• a szolgáltatást végző szakemberek megtartása, az egyre növekvő igényeket kielégítő szakmai utánpótlás biztosítása, melyhez nélkülözhetetlen
• a helyes társadalmi értékrenden alapuló fogyasztói támogatás.


A MaSzeSz szakmai feladatának tekinti, hogy tényszerű tájékoztatással rávezesse a lakosságot a víz- és a víziközmű szolgáltatás valódi értékére és közvetett módon a vízzel való gondos bánásra (takarékoskodás, szennyeződés megelőzése) is.

 

 

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói