MASZESZ

Konferencia A VÍZÉRTÉK SZEREPE A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁS FENNTARTHATÓSÁGBAN

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karával közös szervezésében 2022. március 22-én tartotta országos konferenciáját. Az online esemény a 2022-es Víz Világnap mottóját alapul véve a társadalom számára láthatatlan, ám életelemet jelentő víziközmű szolgáltatás fenntarthatóságát helyezte a középpontba.

 

A több mint 30 előadó részvételével megrendezett konferencián a szakértők azt vizsgálták, hogy miként támogatja a víz értékének felismerése a körforgásos gazdaságot, milyen szerepe van a vízhasználók (tudomány, szakma, ipari, mezőgazdaság, lakosság) együttműködésének a víztudatos társadalom kialakításában, hogyan támogatja a vízérték szemlélet az ágazat szakembereinek megtartását, illetve, hogy válhat a vízérték a tudás- és az innováció motorjává. A résztvevők választ kaphattak arra is, hogyan formálódhat a vízipari megoldásokat finanszírozó rendszer is fenntarthatóvá és hogyan lesznek a befektetők, pénzintézetek is érdekeltek egy új, a jövő érdekeit szem előtt tartó vízhasználati modell működtetésében.

 

Az élőben, online közvetített konferenciát kétszázan követték figyelemmel. Az öt panelbeszélgetésre osztott egésznapos rendezvény a települési víziközmű szolgáltatás fenntarthatóságára koncentrálva láttatta a vízérték felismerésének fontosságát, a víz összekötő vagy megosztó erejét, valamint a társadalmi szereplők felelősségét a vízhasználat fenntarthatósága érdekében. A panelbeszélgetések során neves szakértők vizsgálták a vízérték és a víziközmű szolgáltatás fenntarthatóságának gazdasági összefüggéseit, a vízérték szerepét a körforgásos gazdaságban, áttekintették milyen innovatív vízügyi, vízipari megoldások állíthatók a víziközműszolgáltatás fenntarthatóságának szolgálatába és miként hatnak a vízgazdálkodás fenntartására a nemzetközi kapcsolatok. Az öt különálló panel moderátorai ajánlásokat fogalmaztak meg, hogy konferencia során megosztott tudást, a megfogalmazott szakmai üzeneteteket, a Szövetség a fenntartható vízgazdálkodás motorjaként tovább vihesse a jövőben is.

 

A konferencia végén került átadásra a Szövetség elismerése: a Dr. Benedek Pál Díj. A MaSzeSz elnöksége Dr. Licskó Istvánt tüntette ki, aki Dr. Benedek Pál szellemi örökségét folytatva bizonyította elkötelezettségét a vízügyi ágazat szakmai színvonalának emelésére.

 

A konferencia felvételek visszanézhetők:

 1. Vízérték fenntarthatósága: https://youtu.be/sSNL9bCX3GU
 2. Vízérték gazdasági szerepe: https://youtu.be/bnhZYlv3r7Y
 3. Innovatív eljárások: https://youtu.be/Y7jwHdI4YXw
 4. Ismeretfejlesztés: https://youtu.be/U5ZxZqzKffs
 5. Nemzetközi kapcsolatok: https://youtu.be/qWlEFfewxwI

 

A VÍZÉRTÉK SZEREPE A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁS FENNTARTHATÓSÁGBAN ORSZÁGOS KONFERENCIA

AJÁNLÁSAI

 1. 1. A vízérték és a víziközmű szolgáltatás fenntarthatóságának gazdasági összefüggései
    1. a. - A rendelkezésre álló vízkészletek mennyiségének és minőségének fenntartása közfeladat. A sokrétű érintetti kör összefogása, jelentős infrastruktúra fejlesztési szükséglet finanszírozása, az integrálandó vízkészlet gazdálkodás „jó kormányzatának” biztosítása érdekében javasoljuk egy integrált kormányzati egység felállítását.
  1. b. - A közjószágra alapozott és a környezeti fenntarthatóságot alapértelmezetten szolgáló nonprofit közszolgáltatás fenntarthatósága, időben és térben össztársadalmi szolidaritást és szerepvállalást igényel. Ennek megteremtését egy átfogó díj és támogatási rendszer reform keretében javasoljuk megvalósítani.
 2. 2. A vízérték szerepe a körforgásos gazdaságban
  1. a. - A sok-, kevés-, szennyezett vizekkel terhelt, „átfolyásos” vízkészletgazdálkodást, helyben tartó és lehetőség szerint újrahasznosítóra kell átállítani.
  2. b. - Az átálláshoz szükséges fogyasztói magatartás megteremtése a víz értékének az üzleti és piaci értékláncba való beépülése nélkül nem lehetséges.
  3. c. - Ehhez jelentősen meg kell emelni a vízkészlet használati járulék mértékét, és települési környezetben meg kell jeleníteni a csapadékvíz elvezetésének költségét.
 3. 3. Innovatív vízügyi, vízipari megoldások a víziközműszolgáltatás fenntarthatóságának szolgálatában
  1. A tizezer milliárd forint víziközmű infrastruktúra és több száz milliárd forintos ágazati éves árbevétel mellett elenyésző értékű a vízipari és a szolgáltató szektor K+F+I teljesítménye. A pályázati lehetőségek mellett az érintettek humán és gazdasági önerejének biztosításához az erőforrásokat a megújítandó eszköz- és termelési értékekhez kell igazítani.
 4. 4. Tudás- és ismeretfejlesztés a fenntarthatóság motorja
  1. a. - A települési vízgazdálkodást kiszolgáló humánerőforrás megtartásához, fejlesztéséhez, fiatal erőforrások bevonásához, az ágazati átlagbéreket a közmű szolgáltatói szektor átlagbére fölé kell emelni.
  2. b. - A víz-érték tudat megteremtéséhez, a víz legtágabb értelemben vett értékének el- és felismeréséhez létfontosságú egy ágazati és társadalmi kommunikáció indítása. A társadalomban meglévő tudásvágyat transzparens adatokon alapuló, szakértők bevonásával kialakított és megvalósított kommunikáció tudja kielégíteni.
 5. 5. Nemzetközi kapcsolatok szerepe a vízgazdálkodás fenntarthatóságban
  1. A hazai vízipar nemzetközi sikerei számottevőek, ugyanakkor mind a készségekben, mind a felvevőpiacokban rejlő potenciál annak sokszorosát teszi ki. A magyar vízgazdálkodás versenyképességének nemzetközi piacokon történő további erősítéséhez a gazdaság, a tudomány, a szakképzés és a kormányzati exportpolitika jelenleg is meglévő összehangolt munkájának továbbvitele szükséges.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói