MASZESZ

Szennyvíz újrafelhasználával a fenyegető vízhiány ellen

Az Európai Bizottság iránymutatásokat fogadott el és tett közzé, amelyek segítik a tagállamokat a tisztított települési szennyvíz mezőgazdasági öntözésre történő biztonságos újrahasznosítására vonatkozó szabályok alkalmazásában

 

Számos Uniós tagállam egyre inkább szenved az aszálytól, a települési szennyvíztisztító telepekből származó víz újrafelhasználása fontos, biztonságos és kiszámítható eszközzé válhat a szükséges öntözővíz biztosítására, miközben csökkenti a befogadókra nehezedő nyomást. Ily módon javulhatna az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képesség.

 

Az EU európai zöld megállapodás céljainak megfelelően, a víz települési vízkörforgáson belüli többszörös felhasználása csökkentheti a felszíni vizekből és a felszín alatti vizekből történő kitermelést, továbbá elősegítheti a vízkészletek hatékonyabb kezelését. Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv felülvizsgálatára irányuló közelmúltbeli bizottsági javaslat, a víz hatékonyabb felhasználására szólít fel minden ipari folyamatban, nem megfeledkezve a víz újrafelhasználásáról sem.

 

2022. augusztus 8-án az Európai Bizottság közzétette az „Iránymutatások a víz újrafelhasználására vonatkozó minimum követelményekről szóló 2020/741 rendelet alkalmazásához” közleményét, mely a rendeletben meghatározott általános és adminisztratív kötelezettségekről, a rendelet alkalmazási köréről és technikai vonatkozásairól tájékoztat (pl kockázatkezelés, validációs monitoring), számos gyakorlati példával megtűzdelve.

 

A víz újrafelhasználásáról szóló, 2023. június 26-tól alkalmazandó 2020/741 rendelet egységes vízminőségi és monitoring minimumkövetelményeket határoz meg a kezelt települési szennyvíz mezőgazdasági öntözésben történő biztonságos újrafelhasználására. A rendelet meghatározza ezenfelül a kockázatkezelési követelményeket az egyéb egészségügyi, környezeti kockázatok felmérése és kezelése érdekében. A harmonizált minimumkövetelmények biztosítják továbbá a mezőgazdasági termékek egységes piacának megfelelő működését, és növelik a fogyasztói bizalmat. Az útmutatóban számos gyakorlati példa található a szabályok alkalmazásának megkönnyítése érdekében.

A Bizottság a közeljövőben felülvizsgálja a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelvet, kifejezetten a víz újrafelhasználásának további megkönnyítése érdekében.

 

Az „Iránymutatások a víz újrafelhasználására vonatkozó minimum követelményekről szóló 2020/741 rendelet alkalmazásához” elérhető: Publications Office (europa.eu)

- Sajtóközlemény: https://environment.ec.europa.eu/news/water-scarcity-commission-advises-safe-water-reuse-agriculture-2022-08-03_en

Soil image 2

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói