MASZESZ

MaSzeSz 2017. évi szakmai beszámoló

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség működése során érezhetően megindult az a szakmai szerepvállalás és közösségformálás, ami a MaSzeSz stratégiai céljai elérésének alapját jelenti. Szép számban, kiemelkedő minőségben, és főképp egyedi közösségi szellemben, közvetlen szakmai stílusban valósultak meg tevékenységeink és szakmai rendezvényeink. 2017-ben már jól érthetővé és érezhetővé vált, miért érdemes a MaSzeSz közösségének tagja lenni.

 

Az átalakulási folyamat következő lépéseként, 2017. év már az aktív működés és a szakmai szerepvállalás időszaka volt, aminek eredményessége félreérthetetlenül deklarálta a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség feladatát és célkitűzéseit a széles körben értelmezett települési vízgazdálkodás szakemberi számára.
Nagy örömünkre, mind vízipari, mind üzemeltetői, mind oktatói/tudományos, de még minisztériumi és önkormányzati szakemberek részéről is nagy elégedettség és szakmai elismerés övezte rendezvényeinket, melyért a jövőben is egyre többet kívánunk tenni.


Együttműködéseink száma 2017-ben is tovább gyarapodott, valamint intenzív lépéseket tettünk az ipari vízfelhasználók szakembereinek bevonására szakmai közösségünkbe.


Jelentős szerepvállalást hozott szervezetünk számára a fiatal szakemberek támogatása területén a MaSzeSz Junior Tagozatának létrehozása, mellyel a fiatal szakemberek motiválását, szakmai integrálását, végső soron pedig az ágazatban tartását kívánjuk megvalósítani.


A MaSzeSz proaktív szemléletének, magas szakmai színvonalának, valamint közvetlen közösségi szellemiségének megismerése folytán bekövetkezett tagi létszám növekedése is megerősítése annak, hogy tevékenységünk hiánypótló az ágazatban és a szakemberek számára igényelt.

 

TAGSÁG


Az elmúlt egy évben tagszervezeteink és tagjaink száma aktivitásunknak köszönhetően tovább növekedett, és így 2018. januárjára 61 gazdálkodó szervezet, 14 oktatási intézmény, 7 szakhatóság és 3 önkormányzat mellett, 128 természetes személy képezte tagságunkat.

 

MaSzeSz tagok létszámának és összetételének változása 1997-2017

tagsag alakulasa

RENDEZVÉNYEINK


Előremutató, innovatív témaválasztás a MaSzeSz Országos Konferencián


A fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség 2017. május 16-17-én tartotta Lajosmizsén a XVIII. Országos Konferenciáját, a „Körforgásos gazdaság koncepciója és hazai realitása” témakörében.


Immár 18. éve töretlen népszerűségnek örvendő szakmai konferenciákon - a MaSzeSz stratégiájához és törekvésihez illeszkedő innovatív témaválasztással - arra törekedtünk, hogy előmozdítsuk és közös gondolkodásra, együttműködésekre ösztönözzük a különböző gazdasági ágazatokhoz tartozó vállalatokat, szolgáltatókat, önkormányzatokat, oktatási intézményeket, politikai döntéshozókat, amellyel megteremtjük a fejlődés, fenntarthatóság és hatékony rendszerszemléletű érdekérvényesítés lehetőségét. 2017. évi országos szakmai konferenciánkon a körforgásos gazdaság elveit és gyakorlati megvalósítását vizsgáltuk és jártuk körbe meghívott előadóink és a parázs vitákra nyitott résztvevőinkkel.


Az idei konferencia alkalmával ünnepélyes keretek között adta át Kovács Károly, a MaSzeSz elnöke és Bendek Pálné a 2017-ben alapított a MaSzeSz Dr. Benedek Pál Díjat Dr. Juhász Endrének, a települési vízgazdálkodás ágazatában és a MaSzeSz szervezetében végzett munkájának elismeréseként.

 


Tematikus szakmai napjaink


Szakmai közösségünk legintenzívebb találkozási pontjai a közel havi rendszerességgel megrendezésre kerülő szakma napjaink voltak. Az alkalmanként közel száz fős létszámmal lezajló szakmai napok sajátossága nem csak az egyedi témafelvetések és azok gyakorlatorientált megvitatása, de a kötetlen szakmai hangvételből kialakuló közös gondolkodás és szakmai együttműködés a különböző érdekcsoportokhoz tartozó szakemberek, szolgáltatók, önkormányzatok, oktatási intézmények, hatóságok között. Hiszünk benne, hogy ezzel az őszinte, szakmáért elhivatott, együtt gondolkodó légkörrel megteremthetjük a fejlődés, fenntarthatóság és hatékony rendszerszemléletű érdekérvényesítés lehetőségét.

2017. során mintegy 420 résztvevő szakember részére, több mint 80 előadás hangzott el tematikus szakmai napjainkon, melyeket a MaSzeSz honlapján megtalálhatók, a gyakorlati munka során ismeretanyaguk felhasználható. Rendezvényeink jellemzője az aktív szakmai fórum, a fiatal résztvevői kör és a gyakorlati megoldáskeresés az ágazat érdekcsoportjainak (üzemeltető, vízipar, tudományos terület) közösségében.

 


Széleskörű szakmai érdekképviselet


További rendezvények keretén belül, a települési vízgazdálkodás további érintett érdekcsoportjait közvetlenül szólítottuk meg, legyen szó önkormányzati kerekasztal megbeszélésről („Tiszta vizet a pohárba” – Polgármesteri kerekasztal megbeszélés), vagy hatósági fórumról (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – Tavaszi hatósági kerekasztal). Több alkalommal téma specifikusan került megszólításra szövetségünk, és vett részt sikeresen más szervezet rendezvényein. Így kapott saját szekciót a MaSzeSz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Csapadékvíz-gazdálkodás - Nemzetközi tapasztalatok, hazai jó gyakorlat című konferenciáján.

 

 

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

 

Nemzetközi kapcsolatok erősítése


Büszkék vagyunk rá, hogy a vízipar különböző szegmenseiben meglévő kimagasló magyar szakmai és innovációs tudás világszerte ismert. A Magyar Vízipari Klaszter, valamint a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség több éve dolgozik a magyar szakmai tudás világszintű elismertetéséért, amelyben fontos mérföldkövek a nemzetközi rendezvények, és szakembereink azokon történő aktív szerepvállalása, részvétele.


Megfizethető és fenntartható vízipari megoldások jegyében zajlott a Vietnam International Water Week, melyen a magyar vízipart Kovács Károly, a Magyar Vízipari Klaszter és a MaSzeSz elnöke, az EWA korábbi elnöke képviselte. 2017 során egy háromoldalú megállapodás került aláírásra a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség, a Magyar Vízipari Klaszter és a Vietnámi Víz- és Szennyvíz Szövetség között, melynek fókuszában a már komoly alapokkal rendelkező vízipari együttműködés erősítése, a tudástranszfer fejlesztése, a vízgazdálkodási együttműködés kiszélesítése áll.


Nemzetközi kapcsolatrendszerünk erősítése mentén fogadtuk vendégül a Lett Vízügyi Szövetség delegációját szeptemberben.

 


JUNIOR TAGOZAT


Teret adunk a fiatal szakmai közösségeknek


A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség 2017-ben is nagy sikerrel rendezte meg a Dr. Dulovics Dezső Junior Szimpóziumot. A fiatal szakemberek elismerésére, motiválására céljával, a Víz Világnapján rendezett eseményén 14 lelkes és – a vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás, vagy a települési vízgazdálkodás egyéb területén üzemeltetői-, tervezői- és/vagy tudományos tevékenységet folytató – fiatal szakembernek biztosított teret kutatási területük, látásmódjuk és újszerű ötleteik megismertetésére.

 

A szimpózium neves szakemberekből és cégvezetőkből álló zsűrije által legjobbnak tartott részvételt és előadási lehetőséget nyert az IWA 9th Eastern European Young Water Professionals konferenciájára.


Tavaly is nagy hangsúlyt fektettünk a fiatal szakemberek megszólítására és junior tagok bevonására, amihez kiváló alapot szolgáltat a tavaly megalapított a MaSzeSz Junior Tagozata, a „JurTa” is. Fejlődő közösségük idén már önálló elnökséggel kezdte meg tevékenységeik kidolgozását, a MaSzeSz támogatásával.

 

 

OKTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS


A Hírcsatorna széles körben történő terjesztésével célunk, hogy a több száz MaSzeSz tagon túl, a települési vízgazdálkodás széleskörű szakember csoportját is hatékonyabban elérjük. Ebben az új formában a szakmai-tudományos tartalmak méltó keretek között válnak elérhetővé a széles publikum részére, illetve a MaSzeSz egyre növekvő aktivitásának színes és informatív bemutatása is nagy hangsúlyt kapnak csakúgy, mint megújult honlapunkon, és rendszeres Hírlevelünkön.


A Német szakirodalom magyar adaptációjaként korábban megjelent Dinamikus Költségelemzés (DCC) módszertani útmutatóra alapozva, 2017-ben Életciklusköltség-számítás (LCC) módszertani útmutató került kidolgozásra Közbeszerzési Hatósággal közös szakmai munkájával, melyből tréningek, kihelyezett oktatások is megvalósultak az év során.


TÁMOGATÁS


Akik segítségével megvalósíthatjuk céljainkat


Nonprofit szervezetek esetében kiemelten fontos tudatosítani az ágazat szereplőivel, hogy az aktív szerepvállalás és a minőségi szolgáltatás alapját a tagok és tagszervezetek szakmai és gazdasági támogatása képezi. A szakmai közösség akaratából létrejövő és működő szervezet mindezekkel felelősen élve végzi szakmai érdekképviseleti munkáját, magas színvonalú szolgáltatást nyújtva és kedvezményeket biztosítva tagjainak.


Ezúton is köszönjük tagjainknak, hogy tagdíjukkal és szerepvállalásukkal hozzájárulnak a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség hiánypótló ágazati működéséhez.

 

 

A Szövetség 2016. évi szakmai beszámolója ITT olvasható.

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói