MASZESZ

EWA állásfoglalás a települési szennyvíz kezeléséről (91/271/EGK irányelv)

Az EWA, figyelemmel kísérve az Európai Bizottság munkáját, részt vesz a Stratégiai Koordinációs Csoport ülésein, ahol a VKI Közös Végrehajtási Stratégiáját elemzik. Az EWA feladata, hogy nyomon követve a vízzel kapcsolatos európai politikákban és kérdésekben felmerülő problémákat és fontos trendeket és előre jelezze a jövőbeli változásokat, így hatékonyan járuljon hozzá az európai politika kialakításához. E munka keretében készült el az EWA állásfoglalása a 91/271/EGK Irányelvről, melyet az alábbiakban bemutatunk:

 EWA pospaper2022may

BEVEZETÉS

Az állásfoglalás rámutat, hogy az Irányelv alkalmazásával a pontszerű szennyezések kézbentartása révén jelentős vízminőségjavulás érhető el, ám a diffúz szennyezőforrások területén, például a mezőgazdaságból származó szennyezések esetén még jelentős fejlesztések szükségesek.  

Az Irányelv a szerves szennyezők, a tápanyagok, mikrobiológiai szennyezés és a lebegőanyag esetén jelentős szennyezéscsökkentést ért el, ám kevésbé hatékony például – az egyre nagyobb figyelmet kapó – szerves ás szervetlen mikroszennyezők és mikroműanyagok esetében.

Fontos, hogy az Irányelv illeszkedjen a Víz Keretirányelvhez, az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz és támogassa a körforgásos gazdaság kialakítását. Ezért lényeges, hogy a különböző jogszabályok összhangban legyenek, valamint az érintettek és a civil társadalom bevonása már a döntések korai szakaszában is elengedhetetlen.

Bár az Irányelvben jelenleg megfogalmazott műszaki követelményeknek a jelenlegi ismereteink alapján eleget tudunk tenni, a szerves ás szervetlen mikroszennyezők, a mikroműanyagok, illetve egyes baktériumok és vírusok kezelése jelentős kihívást jelent. Mivel a költség- és az erőforráshatékonyságot is figyelembe kell venni, ezért a szennyezést elsősorban a forrásnál kell csökkenteni, nem a szennyvízkezelés során!  

Egyre sürgetőbb az Irányelvben a szennyezőanyagok és a határértékek felülvizsgálata!

 

  • 1. A vizsgált szennyező anyagok körének bővítése

Az Irányelv jelenlegi hatálya a szerves anyagokra (BOI és KOI), a szilárd alkotórészekre és a tápanyagokra (N és P) terjed ki, mely hatályt ki kellene terjeszteni néhány új szennyezőanyagra is.

 

Szerves és szervetlen mikroszennyezők

Az új ismereteink alapján egyre veszélyesebbnek tűnő szerves és szervetlen mikroszennyezőket és új kemikáliákat („feltörekvő szennyező anyagok”) az Irányelv hatálya alá kell vonni! Figyelembe kell venni az ipari szennyvíz kibocsátásokat, a vegyi anyagok légköri kiülepedését, valamint a háztartási, lakossági és ipari felhasználásból származó szerves ás szervetlen mikroszennyezőket tartalmazó termékeket (kiegészítő ipari anyagok, háztartási vegyszerek, gyógyszerek, kozmetikumok, növényvédő szerek stb.). Ezeket a szennyező anyagokat, a forrásnál kell kezelni.

Mikroorganizmusok

A szennyvíz kibocsátásokhoz kapcsolódó egészségügyi kockázatok (baktériumok és vírusok) kezelése egyre hangsúlyosabb szemponttá válik! Ezért felül kell vizsgálni a tisztított szennyvizek mezőgazdasági öntözésére vonatkozó mikrobiológiai előírásokat.

Mikroműanyagok

A mikroműanyagokkal az Irányelv jelenleg nem foglalkozik, ám az EWA megítélése szerint erre is ki kell terjeszteni az Irányelvet, főként forráskontrol alkalmazásával. A szennyvíztelepek jelentős mennyiségű mikroműanyagot távolítanak el, mely ezután az iszapban kerül. Ez azt jelenti, hogy a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítása esetében ki kell térni e mikroműanyag terhelés szabályozására is.  

Csapadékvíz

A csapadékvíz jelentős mennyiségű szilárd anyagot, valamint szerves és szervetlen szennyező anyagot tartalmaz. Ezért az Irányelvet az egyesített hálózatban lévő kevert szennyvízen túl, ki kell terjeszteni magára a lefolyó csapadékvízre is! Meg kell említeni, hogy a csapadékvíz kezelés helyes szabályozása lényegi előrelépést jelentene!

 

  • 2. A szerves és szervetlen mikroszennyezőket, valamint a mikroműanyagokat a forrásnál kell megfogni!

Ami a szennyvízben lévő mikroszennyezőket és mikroműanyagokat illeti, az EWA úgy ítéli meg, hogy a forráskontroll a szennyezés korlátozásának fő eszköze. Az EWA azt javasolja, hogy ezt az igényt bele kell foglalni az Irányelv követelményei közé.

 

  • 3. Új műszaki követelmények az Irányelvben

-Az Irányelv meglévő műszaki rendelkezéseivel és azok végrehajtásával kapcsolatban felmerült jelentősebb problémák:

  • -Az egyesített csatornahálózathoz kapcsolódó záporkiömlők ellenőrzésének hiánya.
  • -Néhány nehezen értelmezhető, vagy túl általánosan megfogalmazott követelmény (7. cikk: kis agglomerációs követelmények, 3. cikk: „egyéni” és „megfelelő” rendszerek) hiányos megvalósítása.
  • -A tápanyagtartalom csökkentésére nem állnak rendelkezésre megfelelő intézkedések.
  • -A városi lefolyás és a csapadékvíz kibocsátás szabályozásának hiánya.
  • 4. A szennyvíztisztító rendszert integrálni kell a körforgásos gazdaságba és az éghajlatváltozási politikába

A települési szennyvíz értékes erőforrás! Ám tény, hogy a szennyvíztisztítás jelentős üvegházhatást okozó gázkibocsátással jár. Ezért szükség az erőforrások hatékonyabb felhasználása. Az EWA azt javasolja a tagállamoknak, hogy ösztönözzék a települési szennyvíztisztító telepek energiahatékonysági fejlesztését és a körforgásos gazdaság alapelveinek érvényesítését.

 

  • 5. Az irányítási problémák kezelése az Irányelv javítása érdekében

A megfelelő műszaki és adminisztratív kapacitás hiánya sok esetben a hatékonyság fő akadálya. Ezzel az irányítási kérdéssel a tagállamoknak kell foglalkozniuk, ám ez előfeltétele az irányelv mind teljesebb végrehajtásának,

Az irányítási kihívások közé tartozik az infrastruktúra költséghatékonyságának biztosítása, a költségmegtérülés megfelelő szintje és a szennyvízszolgáltatás megfizethetősége, az eszközök megfelelő megújítása és a karbantartás, valamint a személyzet megfelelő képzése az eszközök karbantartásához és üzemeltetéséhez.

Végül fontos megerősíteni és intézményesíteni a potenciális érintettek és a civilek széles körének bevonását a döntéshozásba.

 

A teljes anyag megtalálható: https://www.ewa-online.eu/tl_files/_media/content/documents_pdf/Publications/Reports/EWA_position_paper_2022.pdf

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói