MASZESZ

A MaSzeSz Elnökségi tagjainak célkitűzései

A MaSzeSz Elnökség minden tagja felelősséget érez, hogy korunk változó körülményei között is megtalálja a Szövetség azokat az irányokat, melyek az elődök által kialakított értékek ápolásán túlmenően az előttünk álló és folyamatosan módosuló körülmények között is biztosítani tudják a fejlődést és az annak megfelelő stratégia kialakítását.

Az alábbiakban olvasható a 2021. május 31.-én megválasztott Elnökségi tagok által megfogalmazott feldatok és célkitűzések.

 

Kovács Károly (elnök)

1 Kovács KárolyBDL Kft. ügyvezetője, EWA volt elnök, gazdasági mcs. vezető, ASEMWATER alelnök, MKIK Afrika Tagozat elnök, HWP elnök, EU Water Innovation SC tag, EU TAXONOMIA PLATFORM tag

 

„A települési vízgazdálkodás és az azt kiszolgáló infrastruktúra és emberi háttér fenntartását és fejlesztését támogató szakmai és érintetti együttműködés fejlesztése.
A még hadra fogható erőforrások megtartása és új fiatal erőforrások bevonása a szervezet, az ágazat munkájába.
Mindezek a víz értékének és társadalmi elismertségének emelésével.”

 

  

 Dr. Major Veronika (alelnök)

2 Major Veronikaegyetemi doktor, okl. gépészmérnök, jogi szakokleveles mérnök. Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület tagja, a Magyar Hidrológiai Társaság Hidrológiai Közlönye szerkesztőbizottsági tagja, Benedek Pál-díjas

 

„Azért dolgozom, hogy a víz az értékéhez méltó kezelést, az ágazat a súlyának megfelelő elismert kapjon. Hiszem, hogy a kulcs az oktatásban rejlik!”

 

 

Molnár Attila (alelnök)

3 Molnár AttilaÉszakmagyarországi Regionális Vízművek műszaki igazgatója

"Rendkívül értékesnek tartom a MaSzeSz szakmai ismeretterjesztő, tudástranszfer jellegű munkáját a tematikus szakmai rendezvények szervezésével. Szeretném elérni, hogy a Szövetség tagjai minél több építőjellegű, a Szövetség által szervezett fórumon vegyenek részt.
Alelnökként azzal a célkitűzéssel végzem munkámat, hogy egy olyan ágazati jövőkép alakulhasson ki a szakemberek széles körében, amelyben a víziközmű szektor műszakilag fejlett, pénzügyi- és humánerőforrás oldalról stabil, értéke szerint elismert.
A MaSzeSz gazdálkodása jó alapokra van állítva, további fejlesztésképp el kell érni, hogy önfenntartóvá váljon a Szövetség. A szervezet elismertsége folyamatosan nő, így itt a fiatalok bevonása, a Junior Tagozat tevékenységének továbbfejlesztése jelenthet további előrelépést."


Dr. Patziger Miklós (alelnök)

4 Patziger Miklósegyetemi docens, tanszékvezető (BME Építőmérnöki Kar)

„A célkitűzésem a vízi közmű rendszereink okos fejlesztése: a legelőremutatóbb nemzetközi és hazai tudományos eredmények közvetlen alkalmazása a víziközmű rendszerek fejlesztésében, a maximális funkcionális hatékonyság megteremtése gazdaságos megoldásokkal.
E mellett pedig a nemzetközi és hazai tudomány, gyakorlat és oktatásszervezés. Mottóm: "A jövő gazdasága a ma osztálytermeiben épül". „

 

Arnhoffer András

5 Arnhoffer AndrásÉszak-Zalai Víz- és Csatornamű Zártkörű Részvénytársaság-vezérigazgató

„A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség Elnökségében természetesen minden szakmai munkában történő közreműködésre készen állok, a hozzáértés függvényében.
Kifejezett célkitűzésem a viziközmű üzemeltetés jelenlegi alul finanszírozásának, ehhez kapcsolódóan a működésre vonatkozó egyre kritikusabb és ellentmondásos szabályozás megszüntetésére, illetve átalakítására irányuló tevékenység. Ide tartozik a helyzetelemzés, megoldási javaslatok kidolgozása, a lehetetlen helyzet egyre nyíltabb kommunikálása és a meglévő kapcsolatrendszer hasznosítása.
E mellett a KEHOP és egyéb központi forrásból folyó beruházások, fejlesztések problémáinak feltárása, ésszerűsítésre való törekvés. A központosított projektkezelés problémáinak feltárása: a rendelkezésre álló források valóban a fejlesztésre fordítódjanak, csak alkalmas résztvevők legyenek, szakmai és gazdasági, valamint helyi érdekek legyenek figyelembe véve. Javaslat kidolgozása, azzal a céllal, hogyan lehetne ismét valóban hatékony, a helyi fogyasztókat, üzemeltetőket és önkormányzatokat kedvezően érintő fejlesztéseket lebonyolítani.”

 

Dr. Bakos Vince
6 Bakos VincePhD biomérnök, korábbi egyetemi adjunktus (BME ABÉT), Marie Curie ösztöndíjas kutatója (University of Bath)

„2016-tól elnökségi tagként az éves junior konferenciákon már formálódó, de még az intézményes összefogásra váró Junior Tagozat megalapításával és szervezésével bíztak meg, így a MaSzeSz sokoldalú támogatásával 2017-18-ban megalakult a MaSzeSz JurTa (Junior Tagozat) és a junior elnökség. Feladatomnak tekintem a MaSzeSz JurTa további támogatását, valamint a következő másfél évben, külföldi tartózkodásom mellett elsősorban a Szövetség nemzetközi kapcsolatait szándékozom erősíteni és bővíteni.”

 

Csörnyei Géza

7 Csörnyei GézaFővárosi Vízművek Zrt., üzemeltetési igazgató

„Célom, hogy szaktudásommal támogassam a Szövetség szakmai céljainak megvalósulását. Az elnökségi
munkában aktív részvételt vállalok minden olyan területen, ahol érdemi hozzáadott értéket teremthetek. Különösen, de nem kizárólagosan:
- fontosnak tartom, hogy hathatós lépéseket tegyünk a víziközmű szektor egyre kritikusabb és ellentmondásos szabályozásának megszüntetésére vagy érdemi átalakítására. Ennek eléréséhez támogatni fogom a kialakult lehetetlen helyzet nyílt kommunikációját és a korábban már felvázolt megoldási javaslatok jogszabályi keretekbe foglalását.
- kezdeményezni fogom az elmúlt évtized víziközmű fejlesztéseinek, különösen KEHOP támogatásainak áttekintését, azok valós eredményeinek, hasznosulásuknak és üzemeltetésük költségeinek kérdéseit. Támogatni kell egy olyan szabályozó rendszer létrehozását, ami garanciákat ad az üzemeltetés feltételeinek biztosítására, a fejlesztési célok hatékonyabb megvalósítására.
- támogatni fogom a hatékonyabb üzemeltetői struktúrák feltételeinek megteremtését és a közösségi tulajdonú közművagyon eredményesebb működtetési és gazdálkodási feltételeinek létrehozását.”

 

Domonkos Ernő

8 Domonkos ErnőVÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Köszhasznú Kft. korábbi ügyvezetője

„Az önkormányzati érdekek képviselőjeként, az ellátásért felelős önkormányzatok tájékoztatása,

lehetőségeik ismertetését a legfontosabb feladatomnak tekintem. A tulajdonosi gondolkodás megismerése és bővítése mind a szakma, mind a MASZESZ számára fontos az ágazati kommunikáció és érdekképviselet szempontjából.
A jövő nagy kihívásainak való megfelelés érdekében fontosnak tartom az integrált települési vízgazdálkodás szemléletének ismertetését és minél nagyobb körben való alkalmazását hazánkban. Az egyes részterületek különböző szintű fejlődésében a korlátozó tényező az ott létrejövő leggyengébb elem lesz, ezért a légköri és meteorológiai változások és az urbanizációs hatások egyensúlyához a vízzel foglalkozó különböző területek integrációja elengedhetetlen.
A víziközművek önkormányzati tulajdonban maradása növeli a települések szakmai, gazdasági, humán stb. mozgásterét az integrált települési vízgazdálkodásban is, ezért ennek megtartása az önkormányzati szektor érdeke.
Dolgozzunk együtt a következő években is az ágazatért, a településekért, az egészséges és elérhető víz megőrzéséért.”

 

Galambos Péter

9 Galambos PéterA Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. ügyvezető igazgatója és nemzetközi termékmenedzsere, Észak-Rajna-Vesztfália Kutatási, Fejlesztési és Technológiai Minisztérium ösztöndíjasa. A Magyar Viziközmű Szövetség Vízipari Vezetőségének tagja.

„Meggyőződésem, hogy a vizes ágazat (is) korszakváltás előtt áll, mely korszakváltás egyben fejlődési és fejlesztési lehetőséget hordoz magában. A globális természeti és társadalmi kihívások, mint a klímaváltozás, a vízválság, az urbanizáció, a szakmák átalakulása; hazánkat is érinti. Ennek megfelelően megjelennek a digitalizációt támogató ipar 4.0 megoldások, szükségként fogalmazódik meg az integrált vízgazdálkodás, valamint egyre nagyobb hangsúlyt kap a gazdaság-természet-társadalom szinergiájára épülő körforgásos gazdasági modell. MASZESZ elnökségi tagként ezek megismerése és ismertetése inspirál. Emellett láttatni szeretném, hogy a környezetközpontú gazdasági és társadalmi változások a piac szereplői részére milyen K+F+I és együttműködési lehetőséggel szolgálnak.”

 

Ilcsik Csaba
10 Ilcsik CsabaWaterScope Zrt. vezérigazgatója

„35+ év iparban eltöltött évvel, 20 év vízipari háttérrel, vízműves múlttal rendelkező szakemberként, tapasztalataim jelentős része a karbantartási és kivitelezési területről származik, de ma már az innováció, a digitalizáció, a vízipar digitalizációja a szakmai tevékenységem főszereplője. A mérés és adatgyűjtés, a vezeték nélküli technológiák ismerete, a környezetvédelem és a "vizes múlt" adja elkötelezettségem a Vízipar 4.0 megoldásai mellett.
Számos szakmai szervezet operatív, illetve elnökségi tagjaként, folyamatosan kutatom az új lehetőségeket, innovatív termékeket. Projekt menedzsment, innováció, rendszerintegráció, nemzetközi üzletfejlesztés – egyik munkaterület sem ismeretlen számomra; az ötlettől a megvalósításig – ez munkám mozgatórugója és mottója.
Elnökségi tagként, szeretném elérni, hogy a magyar víziparban növekedjen a digitalizáltság, épüljenek okos hálózatok, okos vízmű rendszerek, ezt pedig olyan módon érhetjük el, ha képezzük a vízipar résztvevőit, ha megtanítjuk mit is jelent a digitalizáció, ha jó megrendelőket és beszállítókat képzünk, akik nem a legolcsóbb ár és a legmagasabb műszaki tartalom között választanak, hanem okos, célszerű rendszereket tudnak tervezni, építeni, üzemeltetni.”

 

Dr. Kárpáti Árpád PhD

11 Kárpáti ÁrpádPannon Egyetem nyugdíjas docense és a Dunaújvárosi Főiskola főiskolai tanára

„Szakterületem a szennyvíztisztítás biotechnológiája, technologizálása, folyamatszabályozása. Célunk ezen belül a mindenkori költségcsökkentés a műszaki fejlesztéssel, korszerűsítésekkel. Ennek legfontosabb tételei a levegőztetés szabályozása és a maradék iszap feldolgozása, hasznosítása.
Az oktatáson túl az egyesületi munkában is több évtizede aktívan részt veszek rendezvényszervezéssel, szakmai előadásokkal. Mindkét tevékenységemet a továbbiakban is folytatni kívánom.”

 

Kovács Tamás

12 Kovács TamásAQ SZABADICS Építőipari Zrt. résztulajdonosa és igazgatóságának elnöke

„Az elnökségben való célkitűzésem alapvetően arra irányulnak, hogy munkámmal hozzá tudjak járulni az ágazat érdekeinek érvényesítéséhez, és hitelesen tudjuk képviselni azt, hogy a szolgáltatásra fordított minden fillér megtérül az ország vagyonának növelésében, és a fogyasztóknak, mint állampolgároknak az elégedettség érzésében. „

 

 

Makó Magdolna

13 Makó MagdolnaFővárosi Csatornázási Művek Zrt. környezetvédelmi osztályvezetője

„Az ellenőrzésekhez kapcsolódó joghatályos mérések magas szintű ellátása érdekében az akkreditációval kapcsolatot elvárásokat kiemelt figyelemmel követem nyomon, illetve az Akkreditációs Tanács tagjaként segítem a rendszer kiteljesedését.
Egyre súlyosabb problémája az ágazatnak a munkaerő-képzés és megtartás, ezért kihívásokat kell megfogalmazni a fiatal nemzedék felé, kreatív eszközökkel kell megnyeri tudásukat a szakma hasznára.
A területi vízgazdálkodási koncepciók véleményezése és átfogó értékeinek feltárása és közreadása, illetve a víziközmű ágazat működését befolyásoló jogszabályi környezet alakításában való részvétel alapvetően fontos feladat.
Kiemelt feladatként értékelem a víz- és szennyvíztisztítás hatásfokának javítása érdekében az interdiszciplináris tudomány területek együttműködésének elősegítését.”

 

Dr. Melicz Zoltán

14 Melicz ZoltánPhD, okleveles építőmérnök, víz- és szennyvíztechnológiai szakértő, korábbi egyetemi oktató (BME) főiskolai tanár (Eötvös József Főiskola), a VTK Innosystem Kft. korábbi ügyvezetője, jelenleg a KaveczkiTerv Kft. tudományos tanácsadója

„Az Elnökség tagjaként a modern települési vízgazdálkodás kialakításán, az innovatív módszerek megjelenítésén, a digitális vízgazdálkodás hazai megalapozásán dolgozom. Ehhez a Tagság meglévő szellemi értékeire és tapasztalataira alapozva, az új ismeretek integrálásával és bővítésével szeretnék eljutni.”

 

Varga Laura (Junior Tagozat elnöke)

15 Varga Lauraépítőmérnök (BME), doktorandusz (BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék)

„A Junior Tagozatnak alapítása óta elnökségi tagja vagyok. A fő célkitűzésem elnökként, hogy egy aktív és összetartó fiatalokból álló szakmai közösséget építsek, és képviseljem a juniorok érdekeit tagként a MaSzeSz elnökségén belül is.”

 

 

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói