MASZESZ

MaSzeSz 2016. évi szakmai beszámoló

Izgalmas és eseménydús évet zárt a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség. A MaSzeSz megújulási folyamata során megfogalmazott stratégia mentén megvalósult tevékenységek és szakmai rendezvények tarkították a települési vízgazdálkodás ernyőszervezeteként működő szövetség életét.

 

2016-ban az idén húsz éves szervezet – alapításakor meghatározott céljait, elért eredményeit és hagyományait tiszteletben tartva – fundamentális megújítása zajlott le, amire alapozva a 2017-es év már az aktív működés és a szakmai szerepvállalás időszak. Ennek a munkának az eredményessége már egy év távlatából is világosan látható. 
A visszajelzések alapján a tagjaink kifejezetten pozitívan értékelik működésünket, így célunk továbbra is változatlan: a Szövetség átalakításakor megfogalmazott szándékaink mentén újabb lendületet adni a szervezetnek, hogy hasonlóan eredményes évről számolhassunk be a 2018-as Országos Konferenciánkon is.” – hangsúlyozta Sinka Attila, a MaSzeSz főtitkára.Szakmai rendezvényeink látogatottsága folyamatosan emelkedik, nemzetközi előadóink és meghívott vendégeink is elégedetten nyilatkoznak eseményeinkről, továbbá szervezetünk elismertsége és ismertsége érezhetően növekszik.

 

Tagság 

 

Tagjaink száma aktivitásunknak köszönhetően tovább növekedett az elmúlt egy évben: 11 gazdálkodó szervezettel, 37 természetes személlyel és 6 oktatási intézménnyel, illetve további szakhatóságokkal és önkormányzatokkal gazdagodott tagjainak köre, így mára már elérjük a közel 200 tagot.

 

MaSzeSz tagok létszámának és összetételének változása 1997-2017

tagsag alakulasa

 

MaSzeSz Országos Konferencia – közösségi érdeket képviselünk

 

Minden év májusában kihagyhatatlan a MaSzeSz Országos Konferenciája, amely lassan két évtizede töretlen népszerűségnek örvend a vizes szakma képviselőinek körében. Az innovációk megismerése és megismertetése iránt elhivatott MaSzeSz a 2016-os rendezéshez hasonlóan idén is újszerű és izgalmas, mégis gyakorlati- és szakmai haszonnal járó téma köré szervezte konferenciáját. A MaSzeSz Országos Konferenciája közvetlen hangulatának köszönhetően továbbra is egyedi az ágazatban megszokott események sorában, amely kiváló találkozási pontként lehetőséget biztosít, hogy ebben a kötetlen közegben a résztvevő szakemberek megosszák egymással véleményüket és tapasztalataikat, az esemény fórumain pedig párbeszédet kezdeményezzenek szakmai kérdésekről és problémákról.Ennek mentén a 2016-os MaSzeSz Országos Konferencián két ajánlás is született a tartalmas fórumok és lelkes résztvevőink jóvoltából: az egyik ajánlás gördülő fejlesztési terv (GFT) készítésének módszertanáról, míg a másik az életciklusköltség-számítás (LCC) alkalmazásáról szólt.A számos elismert szakembert és kiváló előadót felsorakoztató 2016-os konferencia egyik kiemelkedő pillanata pedig a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TOÖSZ) és a MaSzeSz között létrejövő együttműködési megállapodás aláírása volt. A megállapodás keretében a MaSzeSz – mint a TÖOSZ ágazati kérdésekben elsődleges szakmai partnere – a megfelelő információs és szakmai tudásháttér biztosításával segíti a tulajdonos önkormányzatok munkáját.


Szakmai napjaink

 

A MaSzeSz a szervezet újragondolásának szintén egyik fontos állomása a 2016. második felében havi rendszerességgel megrendezésre kerülő szakma napjaink voltak – legyen szó a 2000 lakos alatti települések szennyvíztisztításáról, csődiagnosztikáról, komposztálásról, vagy a települési csapadékvíz kezeléséről. Szakmai napjainkon több száz szakember vett részt, mely mindenképp igazolja azon elképzelésünk, hogy az ágazatnak szüksége van a gyakorlati nehézségeket okozó témák széleskörű megvitatására. A szakmai napok sajátossága nem csak az egyedi témafelvetések bemutatása és gyakorlatorientált megvitatása, hanem célunk, hogy előmozdítsuk és közös gondolkodásra, együttműködésekre ösztönözzük a különböző érdekcsoportokhoz tartozó szakembereket, szolgáltatókat, önkormányzatokat, oktatási intézményeket, hatóságokat, amellyel megteremthetjük a fejlődés, fenntarthatóság és hatékony rendszerszemléletű érdekérvényesítés lehetőségét.

 

A nemzetközi kapcsolatok erősítésének szolgálatában

 

2016 májusában a MaSzeSz, az EWA standján társkiállítóként vett részt az 50. születésnapját ünneplő IFAT nemzetközi környezetvédelmi szakkiállításon, ahol a határon átnyúló partnerség és az együttműködés megerősítésének céljából Duna-Régió fogadással egybekötött szakmai találkozót tartott. A találkozón Kovács Károly, a MaSzeSz elnöke átnyújtotta a szövetség legrangosabb elismerését, az Arany Fedlap díjat az EWA főtitkárának, Johannes Lohaus-nak és Jiri Wanner professzor úrnak, a Cseh Vízügyi Szövetség elnökének.A tavalyi év másik fontos diplomáciai eseménye a 2016 novemberében tartott Budapesti Víz Világtalálkozó (BWS) volt, Áder János köztársasági elnök fővédnökségével. A szervezet megújulásának egyik fontos momentuma a Budapesti Víz Világtalálkozón való jelentős szakmai munkával kísért, aktív részvétel, amely egy újabb értékes eleme a MaSzeSz törekvéseinek: a nemzetközi és a magyar vízipar rangos seregszemléjeként fémjelzett kiállításon a MaSzeSz is saját standdal képviseltette magát, ahol programokkal, előadásokkal és kerekasztal-megbeszélésekkel várta a BWS látogatóit és a szervezet iránt érdeklődőket. Továbbá a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetségével (MÖSZ) is együttműködést kezdeményezve a víziközmű-szolgáltatások minőségi és hatékonysági szintjét növelő intézkedések érdekében, ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodás aláírására is sor került a MaSzeSz standján.


Társszervezetekkel való együttműködés

A hatékony és célorientált ágazati érdekképviselet jegyében 2016. évben nem csak az önkormányzati szövetségekkel, de a víziközmű és vízügyi ágazat szakmai szervezeteivel is együttműködéseket kezdeményeztünk. Szervezetünk a közös érdekképviselet és a szakmában dolgozó szakemberek és fiatal pályakezdők aktív támogatása jegyében a Magyar Víziközmű Szövetséggel is megbeszélést tartott, melyet a jövőben is folytatni kívánunk. A Magyar Mérnöki Kamarával, a Magyar Hidrológiai Társasággal és a Magyar Vízipari Klaszterrel folytatott együttműködéseken túl, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium stratégiai partnereként lehetőségünk volt az év során több jogszabály-véleményezési munkában részt vennie a MaSzeSz-nek, illetve ágazati Ajánlásokkal is igyekeztünk egy-egy aktuális téma gyakorlatorientált megoldását támogatni.

 

Tisztújítás

 

2016 decemberében tisztújító közgyűléssel zártuk az évet, amelynek keretében új elnökséget választottunk. Új és dinamikus elnökségünk januárban kezdte meg munkáját, akik elkötelezettségüket fejezték ki annak érdekében, hogy a MaSzeSz az ágazati társszervezetekkel szoros együttműködésben, világos szakmai iránymutatással szolgáljon a települési vízgazdálkodásban érintett szakemberek széles körének.Az elnökség összetételében is jelentős változásra került sor, hiszen a víziközmű üzemeltetői, vízipari, tudományos, oktatói szakterület képviselői mellett, a szervezetünk teljes ágazatot lefedő érdekképviselete érdekében, az önkormányzatok oldaláról is megválasztásra kerültek új elnökségi tagok.


A tettre kész juniorok támogatása

 

Tavaly rekord mennyiségű junior előadóval szerveztük az immár hagyománynak számító Junior Vízgazdálkodási Szimpózium rendezvényünket, amely immár a 2016-ban elhunyt Dr. Dulovics Dezső nevét viseli, ezzel is emléket állítva a diákokért végzett fáradhatatlan oktatói munkásságának. A fiatal szakemberek támogatását és szakmai közösségekbe integrálását szolgáló esemény minden évben teret biztosít a vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás, vagy a települési vízgazdálkodás egyéb területén üzemeltetői-, tervezői- és/vagy tudományos tevékenységet folytató fiatal szakembereknek kutatási területük, látásmódjuk és újszerű ötleteik megismertetésére.

Tavaly is nagy hangsúlyt fektettünk a fiatal szakemberek megszólítására és junior tagok bevonására, amihez kiváló alapot szolgáltat az idén megalapított a MaSzeSz „JurTa” Junior Tagozata is.

 

Aktuális tájékoztatás mindenekfelett

 

Már egy éve új arculattal, és a kor követelményeinek megfelelően, elektronikus formában jelentetjük meg szakmai lapunkat, a Hírcsatornát. A Hírcsatorna széles körben történő terjesztésével célunk, hogy a több száz MaSzeSz tagon túl, a települési vízgazdálkodás széleskörű szakember csoportját is hatékonyabban elérjük. Ebben az új formában a szakmai-tudományos tartalmak méltó keretek között válnak elérhetővé a széles publikum részére, illetve a MaSzeSz egyre növekvő aktivitásának színes és informatív bemutatása is nagy hangsúlyt kapnak.

Akik segítségével megvalósíthatjuk céljainkat 

Nonprofit szervezetek esetében kiemelten fontos tudatosítani az ágazat szereplőivel, hogy az aktív szerepvállalás és a minőségi szolgáltatás alapját a tagok és tagszervezetek szakmai és gazdasági támogatása képezi. A szakmai közösség akaratából létrejövő és működő szervezet mindezekkel felelősen élve végzi szakmai érdekképviseleti munkáját, magas színvonalú szolgáltatást nyújtva és kedvezményeket biztosítva tagjainak.Ezúton is köszönjük tagjainknak, hogy tagdíjukkal és szerepvállalásukkal hozzájárulnak a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség hiánypótló ágazati működéséhez.

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói