MASZESZ

Víz-érték információ

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség, fogyasztói és ágazati szemléletformáló erővel bíró szervezetként, útjára indította a „Víz-érték” kezdeményezését, amellyel szeretné felhívni a figyelmet az ivóvíz és a vízellátás mögött álló felelős szakmai munka értékére, ezért hosszú távú céljaként a csapvízbe vetett hit megőrzését, a lakosság csapvízzel kapcsolatos attitűdjének pozitív változását határozta meg.

 

A csapvíz ivóvízként való fogyasztása egyre inkább háttérbe szorul, társadalmi megítélése jelentősen lecsökkent, ugyanakkor lakossági felmérések alapján egyértelműen kimutatható, hogy a fogyasztók egyáltalán nincsenek tisztában a víz árával. A társadalom egyre kevésbé tekint értékként Magyarország kiváló vízkészlete, és a víziközmű ágazat magas színvonalú és elhivatott munkája által nyújtott előnyökre, így a csapvíz presztízse folyamatosan csökken.

 

A MaSzeSz feladatának tekinti, hogy tényszerű tájékoztatással rávezesse a lakosságot a csapvíz fogyasztásának előnyeire, egyúttal felhívja a figyelmet a víz értékére és az üzemeltető cégek által nyújtott szolgáltatások árára.

A háztartásokban biztosított ivóvíz, és a környezetünk megóvása érdekében végzett szennyvíztisztítás mögött álló mindennapi munka és kiemelkedő szakmai erőfeszítések jelentik a víz-, a vízszolgáltatás valódi értékét, melybe a Magyar Víziközmű Szövetség kisfilmjeinek segítségével kaphatunk betekintést.

 

Hogyan készül a csapvíz: A kisfilm megtekinthető ITT

Hogyan készül? Szennyvízből tiszta vízKisfilm a szennyvízről ITT

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2019.évi működésünk támogatói