MASZESZ

Felhívás - Dr. Benedek Pál települési vízgazdálkodási innovációs díj, diákok számára

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) innovációs versenyt hirdet általános iskolai 7-8 osztályos és középiskolás diákok részére.

 

Dr. Benedek Pál emlékére szervezett versenyen magyar nyelvű pályaművel lehet részt venni. Pályázni két kategóriában lehet:
1. Informatikai jellegű települési vízgazdálkodási tárgyú innovációval, mobilapplikációval, szoftverrel,
2. minden további, javaslattal, ötlettel, alkotással, makettel, kutatási eredménnyel, méréssel, adatsor elemzéssel, amelyek a települési vízgazdálkodással, vízhasználatokkal kapcsolatos témakörbe tartoznak (vízi környezet és annak védelme, szennyvíz, informatikai, gépészeti, energetikai és fenntarthatósági témakörök).

 

A 2. kategóriába eső pályázatok esetén legfeljebb 15 oldalban (mellékletek nélkül) szükséges ismertetni az innováció lényegét.

 

A verseny azoknak az általános iskolai 7-8 nyolcadik osztályos, valamint középiskolás diákoknak kerül meghirdetésre, akik magyarországi, vagy határon túli alapfokú intézmény felső tagozatában, vagy középiskolában tanulnak, és 1998. január 1. és 2004. december 31. között születtek.

 

A pályázaton a diákok részt vehetnek egyénileg vagy csoportban (legfeljebb négy fős csapatban). A nyertes pályázatban közreműködő felkészítő tanár is elismerésben részesül.

A pályázat célja:


A diákok és hallgatók innovációs alkotói kedvének felkeltése, aktivitásuk élénkítése a vízhez kapcsolódó témában. A pályázat célja továbbá az, hogy elősegítsük a vízügyi szakma elfogadottságát.

 

A MaSzeSz elnöksége felajánlja annak lehetőségét, hogy segítséget nyújt a támogatásra érdemes dolgozatok további gondozásában.

 

A pályázatot benyújtani, illetve a pályázattal kapcsolatos kérdéseket feltenni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet.

 

A pályázat névadója:
Dr. Benedek Pál, DSc, mérnök. 1924. november 17-én született Mezőtúron. 1947-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöki és Építészmérnöki Kar Mérnöki osztályán szerzett mérnöki oklevelet. 1947-64. között a Mélyépterv vezető tervezőjeként dolgozott, majd 1964-től 1984-es nyugdíjba vonulásáig a VITUKI Vízminőség-védelmi Főosztályát, illetve Vízminőség-védelmi Intézetét vezette. 1989-ben alapította meg a VITUKI (VTK) Innosystem Kft-t, ahol haláláig a cég elnökeként dolgozott. A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség Aranyfedlap díjasa, a Magyar Víziközmű Szövetség Reitter Ferenc díjasa.

 

Dr. Benedek Pál az eleveniszapos elven működő biológiai szennyvíztisztítók alkalmazásának hazai úttörője, amelyeknek a tervezéséhez, amerikai szakmai eredményekre támaszkodva tervezési irányelveket dolgozott ki. 1964 elejétől a Vízgazdálkodási Kutató Intézetben (VITUKI), a víz- és szennyvíztisztítási, tehát a víztechnológiai kutatás-fejlesztés alapjait. E feladatot támogatva létesült a pécsi szennyvíztisztító telep területén egy fél üzemi kísérleti berendezés, majd a 80-as években Balatonfüreden a kísérleti szennyvíztisztító telep.

 

Benedek Pál iskolateremtő mérnök és tudós volt. Keze alól került ki számos egyetemi doktor, kandidátus, valamint MTA doktor és akadémikus is. Szigorúsága, és magas elvárása ellenére közvetlen munkatársai, az intézeti kollegák rajongásig szerették, az ágazatban dolgozó munkatársak pedig őszintén tisztelték. A MASZESZ elnökségének Dr. Benedek Pál szellemiségét megőrizni szeretné a vízgazdálkodási innovációs díj megalapításával és gondozásával.

 

Nevezési határidő: 2018. március 1.

 

A pályázat feltételei:
- igazolt általános-, vagy középiskolai jogviszony,
- magyar nyelven elkészített pályamű,
- határidőre benyújtott, hiánytalan pályázat.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a kitöltött pályázati adatlapot (letölthető az oldal alján: Kapcsolódó tartalmak résznél)
- a pályamű nevét, vagy "fantázianevét",
- az innováció elérendő célját,
- a megvalósítás módját,
- a pályázó(k)
            • nevét, születési időpontját,
            • elérhetőségeit (lakcímét, telefonszámát, e-mail címét),
            • iskolájának nevét és címét és telefonszámát,
            • a felkészítő tanár nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.

 

Amennyiben az innováció egy tárgy (pl. makett, vagy prototípus), úgy arról megfelelő részletességű leírást és fényképeket kell készíteni és beküldeni. Szoftver esetén legalább a szoftver leírását, bemenő adatigényét, és az eredményfájlokat kell beküldeni.

 

A szervezők a nevezési határidő letelte előtt, de legkésőbb 2018. március 15-ig írásban (e-mailen) hiánypótlást kérhetnek a pályázótól. A pályaművek beérkezéséről emailen értesítést küld.

 

A pályázat elfogadásáról bírálóbizottság dönt, amelynek tagjait MaSzeSz elnöksége delegálja. A győztes pályaművek bemutatása várhatóan 2018. év májusában lesz a MaSzeSz éves konferenciáján.

 

A bírálat szempontjai:
A bírálóbizottság az alábbiak figyelembevételével határoz:
- a Pályaműben szereplő innováció újszerűsége, „eredetisége”, (80%)
- a Pályamű kidolgozásának színvonala. (20%)

A döntésről minden pályázó értesítést kap 2018. április 20-ig.


Díjak:
A díjak odaítéléséről bírálóbizottság dönt. A díjak:
- I. helyezett
- II. helyezett
- III. helyezett

 

A bírálóbizottság különdíjat adományozhat.

 

Az innovációs verseny fővédnöke: özv. Dr. Benedek Pálné

 

További információk kérhetők a MaSzeSz titkárságán

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2020.évi működésünk támogatói