MASZESZ

Juhász János, Dr. Oláh József - Az elő-tisztítás és a csapadékvíz-kezelés helye és jelentősége a szennyvíztisztításban

A kommunális szennyvíz kezelése során az elsődleges előtisztítási folyamatok eltávolítják a szerves terhelés körülbelül 25 – 30 százalékát és gyakorlatilag az összes szervetlen szilárd anyagot. Az elő-ülepítéssel 33 – 35 % KOI és BOI eltávolítást lehet elérni.

A kis- és közepes szennyvíztisztító telepek elő-tisztítási technológiájának fejlesztése területén a JURA Mérnökiroda az elő-mechanikai tisztításnál a hagyományos rácsot követően a finom-dobszűrő (20 - 25 %-os lebegőanyag eltávolítás) és uszadék- és üledékleválasztó hidrociklonműtárgyak (25 %-os KOI eltávolítás) alkalmazását javasolja. A megnevezett műtárgyak alkalmazásánál az előülepítés elmarad és az előtisztított szennyvizet közvetlenül az eleveniszapos biológiára vezetik. A hagyományos beépített műtárgyakhoz képest az új elő-mechanikai tisztítási sor beruházási költsége 25 – 30 %-kal, és az üzemeltetési költsége pedig 25 %-kal kisebb. A zöld infrastruktúra alkalmazása kirekeszti az esővíz egy részét a városi csapadék rendszerekből, és csökkenti a csatorna-rendszerbe befolyó csapadékvíz mennyiségét. Az egyesített csatorna-rendszernél a zöld-felületek alkalmazása nem oldja meg a nagy betonfelületekről lezúduló csapadék elvezetési és tisztítási kérdését, de azt nagymértékben segítheti. Az egyesített csatorna-rendszernél a csapadékvíz-kezelő berendezés legfontosabb alapegysége a kis vízemelésű, nagy szűrőkapacitású, hosszabbított palástú hagyományos finom-dobszűrő (Ø 3,0 mm palástfuratú), amely a meglévő vég-átemelő, mellé telepíthető. A rendszer előnye a kis beruházási költség, és az alakos-anyag (rács-szemét, csatorna-üledék) hulladék 90 %-os leválasztása, és a gyors telepíthetőség.

 

1. A mechanikai elő-tisztítás igénye
A tolózárak, szivattyúk, iszapszállító vezetékek eltömődése, a különböző tisztítóberendezések felesleges terhelése, az ülepítők iszapkaparó berendezéseinek meghibásodása stb. - tipikus problémák az olyan szennyvíztisztító telepeken, ahol a megfelelő előtisztító berendezések hiányoznak, vagy azok rosszul funkcionálnak. Az előtisztító lépcső lehet kőfogó, rács, és homokfogó. Ezek az anyagok biológiai lebontást nem igényelnek, de közös vonásuk, hogy a tisztítótelep üzemét zavarják, súlyos üzemelési, fenntartási és hatásfok csökkenést okoznak. A durva szennyező anyagok eltávolítása a szennyvíztisztító üzembiztonsága szempontjából alapvető feladat.


2. Az elő-tisztítás lépései
A mechanikai tisztítás célja:
 - a nagyobb méretű szennyező anyagok (rongy, fonalak és műanyag hulladék stb.) eltávolítása,
 - a további tisztítási technológia, mint a homokfogó, zsír-és olajfogó, elő-ülepítő gépi berendezések (szivattyúk, levegőztetők) védelmét szolgálja,
 - a szennyvíz előkészítése az elő-mechanikai tisztítást követő biológiai fokozatokra (pelyhesítés, ülepítés, zsír- és olajleválasztás).
A biológiai szennyvíztisztító telepek előtisztítási lépcsőit az 1.ábra szemlélteti (internet1). A kommunális szennyvízben szennyező anyagok jelentős része oldott, lebegőanyag és kolloid állapotban jelenik meg. Az elő-koagulációs lecsapatással és ülepítéssel a lebegő és kolloid anyagok jelentős része eltávolítható. Ha az oldott fázis további kezelésénél a lebegő és kolloid anyagok jelentős részét eltávolítottuk, akkor az oxidációs folyamatban a lebegőanyagok oxidálására nem kell, vagy minimális energiát kell fordítani.

 

Tovább olvasom a cikket >>>

Ismerje meg tagjainkat!

Célunk egy olyan szakmai közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít az ismeretmegosztásra és gyakorlatorientált megoldások kidolgozására a települési vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek együttgondolkodása révén.

Tagjaink

2021.évi működésünk támogatói